The Only Appointing Lemon-Meringue - Kajan Is What We Do.

Val i livet

När jag gick i skolan var det meningen att jag skulle läsa ADB, som IT hette på den tiden men jag hann tyvärr bara en termin för jag fick en annan inriktning på mitt liv. Det är intressant hur olika händelser kan göra att man hamnar på ett helt annat ställe än man tänkt sig eller att livet tar en helt annan riktning än det man trodde. Jag hamnade till och med utomlands och jobbade där i sex år men den erfarenheten har varit mer värd genom åren än universitetsstudierna jag hade kunnat få under den tiden.